Erevoorzitter Dick Deelen overleden

In Memoriam erelid Dick Deelen

Naar aanleiding van de uitnodiging voor de ALV 2021 kregen wij het bericht dat onze oud voorzitter en erelid Dick Deelen op 22 januari j.l. is overleden.
Dick heeft heel veel jaren een grote bijdrage geleverd aan het welzijn van onze vereniging.
Uit de verslaglegging van de eerste 25 jaar NGV is te lezen dat Dick op de jaarvergadering van 8 november 1957 voor het eerste toetreedt tot het bestuur als algemeen lid vooral als intermediair met de gemeente.
Op 27 juni 1962 wordt hij gekozen tot de nieuwe voorzitter als opvolger van Mej. Corrie van Wageningen.
De voorzittershamer staat hij op 7 juni 1963 af aan Dhr. L.Overvliet en Dick wordt vice-voorzitter. In die jaren houdt Dick zich ook al bezig met de toto-lotto voor extra inkomsten.
Op 5 januari 1965 wordt J.H. den Boogert de nieuwe voorzitter en Dick blijft vice-voorzitter.
Begin jaren 80 neemt Jan den Boogert afscheid en neemt Dick (ondanks zijn vele andere werkzaamheden) het voorzitterschap weer op zich. Dick combineert het werk van NGV met nog vele andere activiteiten o.a. de volkstuin-vereniging en heeft dus maar beperkte tijd tot zijn beschikking.
Dick is voor al zijn verdiensten benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau o.a. voor zijn werk voor NGV.
Hij blijft de functie van voorzitter volhouden tot eind jaren 80 als Dhr. Jacques Hoeijenbos zijn taken overneemt.
Ook nadat hij zijn bestuursfunctie heeft neergelegd bleef Dick betrokken bij de vereniging.
Wij hebben hem bijna elk jaar nog teruggezien op de ALV, hij bleef tot het eind het wel en wee van NGV volgen, stelde zich kritisch op, maar kon de nieuwe generatie bestuurders ook complimenteren.
Dick blijft een ereplaats houden in de geschiedenis van onze vereniging en wij wensen de familie vanaf deze plaats veel sterkte bij de verwerking van het verlies.

Jacques Hoeijenbos

Terug naar overzicht