Erevoorzitter Dick Deelen overleden

In Memoriam erelid Dick Deelen Naar aanleiding van de uitnodiging voor de ALV 2021 kregen wij het bericht dat onze oud voorzitter en erelid Dick Deelen op 22 januari j.l. is overleden. Dick heeft heel veel jaren een grote bijdrage geleverd aan het welzijn van onze vereniging. Uit de verslaglegging van de eerste 25 jaar…