Jong Talent

De instroom van turnsters naar de selectie komt grotendeels voort uit de Jong Talent. Deze groep van jonge turnsters vormt de zogenaamde ‘kweekvijver’, een afdeling waarin beginnende turnsters met talent worden onderwezen in de basis van het wedstrijdturnen. Het ontwikkelen van kracht, lenigheid, motoriek en coördinatie staan hierbij voorop en vormen zogezegd ‘de bouwstenen’ voor het turnen op wedstrijdniveau. Trainsters Samantha ten Cate en Malou Vreeswijk geven met veel plezier, passie en enthousiasme les aan deze jonge sporters.

 

Turnsters die geschikt zijn voor de Jong Talent worden in de meeste gevallen gescout binnen de vereniging, tijdens de reguliere gymnastieklessen. De meest ideale leeftijd voor een turnster die in aanmerking komt voor de Jong Talent is vijf tot zeven jaar. In sommige gevallen worden oudere turnsters ook toegelaten als zij hebben laten zien dat zij het niveau aankunnen.

 

Het traject van Jong Talent naar Selectie neemt gemiddeld twee jaar in beslag. Tijdens die periode worden de jonge turnsters regelmatig geëvalueerd en worden de ouders op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Het kan zo zijn dat blijkt dat het niveau toch te hoog en te veeleisend is. In deze gevallen wordt er altijd een besluit genomen in het beste belang van de turnster, ook al is dat besluit in vele gevallen een teleurstelling. Turnen op hoog niveau is veeleisend en niet voor ieder kind weggelegd. In overleg met de trainsters wordt er echter altijd gekeken naar een mogelijk overstap naar een andere groep. NGV biedt lessen aan op verschillende niveaus en in verschillende takken van de turnsport.