In Memoriam erelid Emmy Visser-de Zwart

Recent kregen wij bericht dat oud bestuurslid en erelid Emmy Visser-de Zwart op 17 september 2023 is overleden.
Emmy heeft heel veel jaren een grote bijdrage geleverd aan het welzijn van onze vereniging.

Uit de verslaglegging van de eerste 25 jaar NGV is te lezen dat Emmy op de jaarvergadering van 8 december 1951 voor het eerste toetreedt tot het bestuur .
Op 4 februari 1952 wordt zij gekozen tot 2e voorzitter.
Op 8 november 1957 wordt Emmy tot 1e penningmeesteresse benoemd, een taak die zij tot ver na het 25 jarig bestaan heeft uitgeoefend.
Op 19 november 1964 ontvangt de trouwe penningmeesteresse Mevr. E, Visser de Zwart uit handen van Burgermeester Vogelaar de beker voor de sport, die dat jaar aan N. G.V. werd toegekend ( zie foto)
Op 6 januari 1966 komt Emmy met een door haar man gemaakt unieke voorzittershamer, degene die nog steeds in ons bezit is.
In 1969 is sint Nicolaas weer in de zaal, gespeeld door Emmy.
In de loop van de jaren 70 treedt Emmy bestuurlijk af (de precieze datum was helaas moeilijk terug te vinden).

Emmy is voor haar verdiensten benoemd tot erelid van de vereniging.
Emmy blijft een ereplaats houden in de geschiedenis van onze vereniging en wij wensen de familie vanaf deze plaats veel sterkte bij de verwerking van het verlies.

Jacques Hoeijenbos

 

Terug naar overzicht