Huisregels leden NGV

  1. Passie, plezier & positiviteit voor iedereen staat voorop in onze lessen en activiteiten
  2. Binnen alle lessen en activiteiten waaraan NGV verbonden is mag je jezelf zijn, heb je respect voor een ander en is pesten geen optie
  3. Zonder haar leden heeft NGV geen bestaansrecht en daarom stelt NGV haar leden centraal. Jouw tevredenheid is van groot belang voor de vereniging. Het bestuur zal samen met haar trainsters jou op alle mogelijke manieren informeren en ondersteunen. Opmerkingen, feedback, ideeën en eventuele wensen kan je melden aan het bestuur via bestuur@ngv-nieuwerkerk.nl
  4. Van ouders/verzorgers en meerderjarige leden wordt verwacht dat zij een wezenlijke en positieve bijdrage leveren aan de NGV activiteiten zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, demonstraties, wedstrijden die NGV organiseert, acties, collectes, etc, door deel uit te maken van een van onze commissies
  5. Tijdens de lessen draag je het NGV gympak of desgewenst andere turnkleding. Als schoeisel volstaan blote voeten of turnschoentjes. Tijdens wedstrijden draag je het NGV gympak (selectieleden dragen het selectie turnpak met daarover het NGV trainingspak en zwarte sokken)
  6. Indien je als selectielid verhinderd bent, vragen wij je dit minimaal twee dagen van tevoren aan de trainster te melden. Ziekte, overlijden van een dierbare of soortgelijke gevallen vormen hierop een uitzondering, maar horen wij wel graag zo snel mogelijk, zodat de lesvoorbereidingen hierop aangepast kunnen worden. Recreatieleden vragen wij indien mogelijk ook vooraf aan te geven indien je verhinderd bent.
  7. Wij vragen je om in turnkleding op de aanvangstijd van de les klaar te staan. Je ouders/verzorgers mogen tot 5 minuten na aanvangstijd en vanaf 5 minuten voor de eindtijd in de zaal aanwezig zijn. Mocht je als ouder/verzorger wel graag langer bij de les aanwezig blijven, dan graag vooraf overleggen met de trainster om onnodige afleiding tijdens de les te voorkomen.
  8. Wij vragen je om de huisregels van de gymzalen in acht te nemen, respectvol om te gaan met de materialen en de zaal en kleedkamer schoon achter te laten. Mocht je een klacht hebben over een zaal of kleedkamer, dan kan je dit melden bij het bestuur via bestuur@ngv-nieuwerkerk.nl
  9. Elk lid wordt geacht de lidmaatschapsgelden binnen de gestelde termijnen te voldoen. Mocht er een situatie voordoen waardoor dit niet mogelijk is, dan wordt je geacht contact op te nemen met de penningmeester via penningmeester@ngv-nieuwerkerk.nl