Aanmelden Ouder Kind gym NGV

Geen Ouder & Kind gym van 15 mei tot 29 mei 2023

Vanwege examens van de trainsters en 2e pinksterdag is er van 15 mei t/m 29 mei 2023 geen Ouder & Kind gym.

Door de corona crisis die helaas nog steeds invloed heeft op onze gymlessen vragen wij jou om je aan te melden voor de ouder en kind gymlessen. Op deze manier kunnen we registreren wie er aanwezig zijn geweest in de lessen maar ook de juiste bezetting reguleren.

Graag wekelijks voor elke les apart aanmelden in verband met eventuele ziekteverschijnselen.
Op dit moment hanteren wij max 15 kinderen per tijdsblok.

Let op: wanneer het maximum is bereikt kan het zijn dat uw aanmelding niet kan worden verwerkt. In dat geval zult u hierover per e-mail worden ge├»nformeerd.

    Vertoond u of uw kind verkoudsheidsklachten en/of koorts?
    In dat geval kunnen wij helaas geen lessen verzorgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen en leiding.