Aanmelden Ouder Kind gym NGV

We willen je vragen om je aan te melden voor de ouder en kind gymlessen. Op deze manier kunnen we registreren wie er aanwezig zijn geweest in de lessen maar ook de juiste bezetting reguleren.

Op dit moment hanteren wij max 15 kinderen per tijdsblok.

Let op: wanneer het maximum is bereikt kan het zijn dat uw aanmelding niet kan worden verwerkt. In dat geval zult u hierover per e-mail worden ge├»nformeerd.